Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
17.12.2006 16:14 - Омировата поема “Илиада” – енциклопедия за живота и мисленето на древните гърци
Автор: poems Категория: Хоби   
Прочетен: 26632 Коментари: 26 Гласове:
1Омировата поема “Илиада” – енциклопедия за живота и мисленето на древните гърци

В поемата “Илиада” Омир пресъздава живота и разкрива нравствената същност на човека в античния свят. Творецът рисува една епична картина на своето време, своеобразно съчетание на войнска мощ и моменти на примирие. Омир вниква в душите на своите герои, силни, противоречиви и честолюбиви характери. Техните действия са дълбоко мотивирани, а позициите им – достойно отстоявани. Схващанията за устройството на Космоса са отразени в голяма група космогонични легенди и митове. Според древните гърци целият свят и боговете се самосътворяват от безграничния Хаос, Първа се появява богинята Гея — Земя. Пряко от нея водят началото си титаните: Безкрайното синьо небе — Уран, обграждащия с водите си Земята Океан, титанът Атлас, който крепи на раменете си небесния свод. Внуци на Земята са Слънцето, Месечината, Зората, всички звезди и ветрове. Тази древна космогония намира място в XVIII песен на „Илиада". Като майка на небесните тела, Земята е изобразена в центъра на щита на Ахил, звездите, месецът и слънцето са разположени около нея, като всички са заобиколени от водата на безбрежния Океан. Космическите тела са кръгли и плоски. Подобна представа е примитивна, но напълно обяснима: такъв се разкрива светът пред очите на древния грък, а науката астрономия е все още в зародиш. Човешкото битие е очертано в две основни сфери — война и мир. И двете са естествени и необходими. Войната е начин за придобиване на блага, но едновременно е арена за проява на силата и смелостта на мъжете. Единствената жена, която участва в бойни действия в „Илиадата", е богинята на войната Атина Палада. Богатство носи не само разграбването на чужди градове, но и пленниците, освобождавани срещу откуп. Примери за това се откриват в I песен (Хриз носи откуп за дъщеря си), VI песен (Андромаха разказва, че майка й е освободена чрез откуп), XXIV песен (Ахил е освобождавал синове на Приам срещу откуп, приема такъв и за тялото на Хектор), Мъжът има пълна свобода на избора. Обикновено той откупува съпругата си от родителите й. Тя става негово притежание, от което би могъл и да се откаже. Обществото определя отношението към жената според това чия съпруга е. Затова Андромаха казва, че за нея Хектор е всичко и животът й без него е невъзможен- Начинът на уреждането на брака не изключва привързаност и топли човешки отношения между съпрузите, каквито са отношенията между Хектор и Андромаха. В XVIII песен Омир представя сцена на съд, която показва, че гърците по това време имат изградена система на правораздаване, свързана с парични отношения. На земята между старците лежат два златни таланта, пред назначени за този, който спечели делото (или според друг превод за този, който отсъди най-правилно)*. Обществото на Омировото време е разслоено. Начело стоят племенните вождове. Те се радват на всеобща почит, защото олицетворяват народната съдба и сила. Сами смятат себе си за носители на героичното. По време на война измежду тях се избира един върховен водач и всички във войската безпрекословно му се подчиняват. Въпреки това той не е абсолютен владетел. Важните решения се вземат на всеобщо събрание (I песен), ръководено от мъдри старейшини. Съветът на старците-съдници има решаваща роля и по време на мир. На видно място в обществото стоят гадателите (прорицатели) и жреците. Тяхното предназначение е да осъществяват контакт със света на боговете и думата им има стойност на закон. Почитта към тях е свързана с религиозните вярвания на гърците. По-надолу в обществената йерархия стои множеството на свободните хора, а най-ниско място заемат робите. Мирът се редува с войната. Той носи празничност, веселие, дава възможност на човека да се изяви в труда и да се радва на плодовете му. В мир древният грък живее просто и в пълна хармония с природата. Обработва земята, отглежда животни, владее занаяти като грънчарство, ковачество, тъкачество. Това са и начините му на препитание. Омировото общество не познава разслоение по . отношение на труда. Заедно на нивите са господари и работници, царските съпруги и дъщери предат и тъкат редом със своите робини, героите сами приготвят храната си със същото внимание, с което се приготвят за бой. Познати са още два начина за придобиване на блага: брак и уреждане на правни отношения. Бракът в „Илиада" е реално съществуваща институция, но тя не се основава на чувства. Жената е поставена в неравноправно положение. Тя няма свобода да избира своя съпруг, нито да се отказва от него. Религиозните вярвания на древните гърци са свързани с множество богове. Обожествена е всяка сила, не-подвластна на човека — природата, съдбата, редът в обществото, доброто, злото. Омировите богове „са богове в религиозен смисъл и в същото време са вече художествени символи. Човекът често зависи от тях, без да престава да бъде свободен” Често богът е материализираната мисъл на героя, но епосът не познава психологизма и затова героят води диалог с бога, равносилен на вътрешен монолог (напр. в I песен диалогът между Ахил и Атина Палада). Светът на боговете е йерархично устроен, подобно на човешкия. В него има силни богове (Зевс, Хера, Атина и др.) и по-слаби, които винаги отстъпват (Хефест, Хермес, Аполон, Афродита и т. н.). Боговете са изразители на обобщен разум и мъдрост, и в същото време са носители на човешки слабости. Като хората те са подвластни на предопределението на съдбата. „Илиада” разкрива сложни взаимоотношения между хора и богове Човекът се прекланя пред божествената воля и извършва обреди и ритуали, чрез които изразява уважението си. Вярва, че всяка стъпка в живота му и всяко решение са свързани с волята на някой бог. Хората осъзнават своята слабост и се стремят към протекцията на боговете. Това се отнася дори за богоравния Ахил. „Илиада" създава представата, че олимпийците непрекъснато бдят над човешкия свят. Те се появяват винаги там, където са най-необходими, и вземат най-мъдрите решения. Имат свои любимци"между хората, помагат им, но ги изоставят, когато жребият им е хвърлен, както Аполон изоставя Хектор (XXII песен). Понякога божествата са студени, честолюбиви и отмъстителни. Атина и Хера държат Троя да бъде разрушена заради пренебрежението на Парис към тях. Те са толкова божествено крайни в чувствата си, че човешките страдания и кръв не значат нищо за тях. Моралът на бога е морал на силата. Допустимо е човекът да прояви неподчинение спрямо божествената сила (Агамемнон в I песен) и дори да посегне на бог (Диомед в V песен), но по-типично е преплитането на човешката и божествената поля (XXIV песен). В XXIV песен боговете подготвят срещата между Ахил и Приам, след като ги оставят сами, по човешки да решат проблемите си. Ахил се дразни от намесата на боговете, но в крайна сметка стига до тяхното разумно решение — връща тялото на Хектор. Това, което го кара да отстъпи, е чисто човешкото съчувствие към бащата, загубил своя син. Разсъжденията на успокоения Ахил отвеждат не към боговете, а към една обобщена философия за живота. Мъртвият Хектор вече не е враг. Почитта, която Ахил му оказва, е почит към смъртта, пред която всички смъртни са равни. Древните гърци вярват, че след смъртта човешките души отиват в подземното царство на Хадес. Ако мъртвият не бъде погребан, душата му се скита по земята, гневи боговете и вещае нещастия. Извършването на погребален обред е неписан закон в обществото, валиден не само за Омировото време. Смъртта на всеки е определена още при раждането му. Това е съдбата. Според старогръцката митология човешкият живот е нишка, която държат в ръцете си неумолимите богини на съдбата — мойрите. Мойрата Клото преде нишката на живота и щом тя се скъса, идва смъртта. Втората мойра Лахеза изтегля жребия, който определя земния път на човека, а третата мойра Атропа записва всичко на свитък. Каквото е запи сано, не може да се промени. Съдбата носи огорчения, когато човекът я знае предварително като Ахил, но н в неведението си той е трагичен, защото „никой от хората свойта съдба не избягва”, За човека остава само това, към което Ахил призовава стареца Приам — да се примири и да приеме и доброто, и злото, което му е отредено. Човекът трябва да преодолява трудностите, да страда и да посреща радостите след тях. Добро й зло, живот и смърт, мир и война вървят заедно. И в най-трудните моменти животът продължава. Омировото внушение е животът трябва да бъде ценен и уважаван. Всяко събитие в него е важно. Такова отношение към живота Омир внушава чрез величествено спокойния епичен тон на повествование. Наслагващите се детайлни описания създават впечатлението за широко и пълно отразяване на една многообразна действителност. Художественият стил на Омир се проявява както в предмета на епическо изображение, така и в начините на това изображение (художествена действителност и художествен език). Омир използва сюжети и герои, познати от митологията, като се отнася към тях естетически. Героите са „силни”, „красиви”, „божествени”, „благородни”. Те си служат със „свещени”, „прекрасни” вещи — облекло и оръжие, които им придават великолепие с блясъка си. Военният бит е пояснен и допълнен чрез картини от мирния живот, а не обратното. Подобен начин на сравнение показва, че точно мирът е по-ясен, по убедите лен, по-близък на поета. Част от художествената действителност на „Илиада" са боговете и съдбата. За разлика от митологичните богове Омировите са „само обобщение на човешките чувства и настроения, на човешките постъпки и воля. Ако една или друга постъпка на човека се обяснява с волята на боговете, това означава, че дадената постъпка е извършена от човека в резултат на негово вътрешно решение, толкова дълбоко, че самият човек го преживява като нещо, зададено му извън него." Стилът и езикът на Омировия епос се отличават с голяма строгост и традиционност. В него се преплитат архаично и съвременно. Архаизацията се състои в това, че поетът възстановява митовете от древната критско-микенска култура със свойствената им строгост на поетичната форма. От друга страна изпълва традиционната форма с ново съдържание, като отразява психологията и възхода на гръцката демокрация. Художествените изразни средства, с които Омир си служи, най-често са: многократни повторения, постоянни епитети, разнообразни сравнения, тържествена реч. Единственият метрически размер, използван в епоса, е хекзаметьрът. Той е далеч от разговорната реч, но изцяло съответства на вековните епически традиции. Всичко, описано в “Илиада”, я превръща в енциклопедия за живота и мисленето на древните гърци, без която културното развитие на Европа би било невъзможно.
Гласувай:
1Следващ постинг
Предишен постинг

1. анонимен - twvk
22.01.2007 17:33
pi4 da ima6 ne6to po temata:kakva e rolqta na bogovete v iliada.mersi predvaritelno
цитирай
2. анонимен - dzk4
06.11.2008 17:16
slu4aino nqkoi da moje da mi pomogne s 2 temi 4e trqbva da pi6a ese vurho tqh: sapustavka na axil i xektor i dr mi e sadbata na jenata v sveta na omir mn vi se mola az nqkoi moje da pomogne da kaje
цитирай
3. анонимен - mnogo d1lgove brat
13.01.2009 18:44
mnogo d1lgove brat
цитирай
4. анонимен - Скаутство
04.12.2010 16:31
http://sredets.wordpress.com/
цитирай
5. анонимен - Interesting, thanks
10.09.2011 18:14
I desired to thanks for this fantastic examine!! I certainly experiencing each and every minor little bit of it I've you bookmarked to examine out new things you post…
цитирай
6. анонимен - producent lodzi motorowych
22.09.2011 19:38
i recently downloaded warcraft II from war2combat then got told that i shouldnt trust it because it's a virus site. i googled it and no one had complaints about it, so i'm asking does it have viruses?
<a href="http://galionboats.pl">producent lodzi</a> &#322;odzie w&#281;dkarskie allegro producenci lodzi motorowych

producenci lodzi motorowych , http://galionboats.pl - producent lodzi motorowych , &#322;odzie w&#281;dkarskie ceny
цитирай
7. анонимен - sss
01.12.2011 22:44
qko sex s Antonio Stoqnov
цитирай
8. анонимен - adobe conferencing
17.02.2012 18:45
adobe illustrator cs3 upgrade mac images to edit http://oxydduv.hostingsociety.com/acrobat-pro-10.html acrobat pro 10
цитирай
9. анонимен - payday loans online 782 16905
19.10.2012 22:13
[url=http://usapaydayloansonlinetoday.com/#10727]payday loans online[/url] - <a href=http://usapaydayloansonlinetoday.com/#17782>payday loans online</a> , http://usapaydayloansonlinetoday.com/#8022 payday loans online
цитирай
10. анонимен - payday loans 928 19849
20.10.2012 04:08
<a href=http://usapaydayloansonlinetoday.com/#4924>payday loan</a> - <a href=http://usapaydayloansonlinetoday.com/#11897>payday loans</a> , http://usapaydayloansonlinetoday.com/#1477 payday loan
цитирай
11. анонимен - buy viagra online 642 6152
20.10.2012 04:16
<a href=http://buyviagraonlinemall.com/#17244>buy generic viagra</a> - <a href=http://buyviagraonlinemall.com/#5007>buy viagra</a> , http://buyviagraonlinemall.com/#16259 generic viagra
цитирай
12. анонимен - viagra 120 mg 16327
20.10.2012 06:26
<a href=http://ordercheapviagrahere.com/#untek>viagra 200 mg</a> - <a href=http://ordercheapviagrahere.com/#lbioc >buy viagra</a> , http://ordercheapviagrahere.com/#iexhy order viagra
цитирай
13. анонимен - cialis online without prescription 10987
21.10.2012 03:26
<a href=http://ordercheapcialishere.com/#fjaxy>cialis online</a> - <a href=http://ordercheapcialishere.com/#ureqr >cialis without prescription</a> , http://ordercheapcialishere.com/#schmy buy cheap cialis
цитирай
14. анонимен - cheapest kamagra 17338
21.10.2012 10:36
<a href=http://orderkamagranow.com/#vmulo>kamagra usa</a> - <a href=http://orderkamagranow.com/#ypmrw >order kamagra online</a> , http://orderkamagranow.com/#tgtji cheap kamagra
цитирай
15. анонимен - payday loans 942 10363
21.10.2012 23:02
<a href=http://paydayloansveryquickly.com/#3054>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansveryquickly.com/#4388>payday loans</a> , http://paydayloansveryquickly.com/#20017 payday loans
цитирай
16. анонимен - buy generic cialis 634 2049
21.10.2012 23:29
<a href=http://buycialisonlinesafe.com/#11763>buy cialis online</a> - <a href=http://buycialisonlinesafe.com/#17895>generic cialis</a> , http://buycialisonlinesafe.com/#12585 buy generic cialis
цитирай
17. анонимен - cheap generic levitra 8912
22.10.2012 00:26
<a href=http://orderlevitrahere.com/#umrhi>levitra online without prescription</a> - <a href=http://orderlevitrahere.com/#hlpbf >levitra online</a> , http://orderlevitrahere.com/#jbsss cheap generic levitra
цитирай
18. анонимен - payday loans 988 17337
22.10.2012 02:05
<a href=http://paydayloansveryquickly.com/#13264>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansveryquickly.com/#14478>payday loans</a> , http://paydayloansveryquickly.com/#2348 payday loans
цитирай
19. анонимен - cheap levitra 10741
24.10.2012 06:18
<a href=http://levitrastorehere.com/#fvufp>buy levitra online</a> - <a href=http://levitrastorehere.com/#nyywn >buy levitra online</a> , http://levitrastorehere.com/#ramma levitra online
цитирай
20. анонимен - cheap kamagra 13679
24.10.2012 23:48
<a href=http://kamagrastorehere.com/#jpfhe>buy kamagra online</a> - <a href=http://kamagrastorehere.com/#oochz >cheap kamagra</a> , http://kamagrastorehere.com/#kjhso buy kamagra
цитирай
21. анонимен - levitra without prescription
25.10.2012 01:50
If you want to buy levitra use keywords http://onlinelevitrabuy.com/#4457 - buy levitra online, <a href=http://onlinelevitrabuy.com/#1949>buy levitra</a> or this link http://onlinelevitrabuy.com/#2593 online
цитирай
22. анонимен - cialis online 5876
25.10.2012 06:22
<a href=http://cialisstorehere.com/#tvkcb>generic cialis</a> - <a href=http://cialisstorehere.com/#vmvwm >cialis online</a> , http://cialisstorehere.com/#btqle buy cialis
цитирай
23. анонимен - viagra online 14580
25.10.2012 06:29
<a href=http://viagrastorehere.com/#dirhu>viagra online</a> - <a href=http://viagrastorehere.com/#uuulk >buy viagra online</a> , http://viagrastorehere.com/#ljflp cheap viagra
цитирай
24. анонимен - buy cialis 581 20323
25.10.2012 19:47
<a href=http://buycialisonlinesafe.com/#13922>buy cialis</a> - <a href=http://buycialisonlinesafe.com/#5072>buy generic cialis</a> , http://buycialisonlinesafe.com/#5694 buy generic cialis
цитирай
25. анонимен - payday loans 13894
28.10.2012 22:45
<a href=http://fastcashloanshere.com/#sarjb>advance payday loans</a> - <a href=http://fastcashloanshere.com/#tfhzh >payday loans</a> , http://fastcashloanshere.com/#afnta fast cash advance payday loans
цитирай
26. анонимен - buy viagra online 19987
31.10.2012 14:45
<a href=http://cheapgenericviagranow.com/#ezrbn>buy generic viagra</a> - <a href=http://cheapgenericviagranow.com/#wghjc >viagra without prescription</a> , http://cheapgenericviagranow.com/#iqezi order viagra
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: poems
Категория: Хоби
Прочетен: 2467912
Постинги: 151
Коментари: 875
Гласове: 730
Архив
Календар
«  Януари, 2023  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031